Tiden börjar på nytt 1983

Ormens väg på hälleberget 1985

Bloody Mary 1986

Den vita ångbåten 1988

Skräddar Molins

berättelser 1989

Nåden 1991

Stormen 1992

En fröjdeful jul 1990